EKOSTRAŻ oskarża Burmistrza Pieszyc


Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniu 12 lutego 2011 r. do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie skierowany został przez Stowarzyszenie pierwszy w Polsce subsydiarny akt oskarżenia przeciwko urzędnikowi z ustawy o ochronie zwierząt.

Mirosław Obal, Burmistrz Miasta Pieszyce, został oskarżony o to, że w latach 2008 – 2009 z zamiarem bezpośrednim porzucił 36 bezdomnych psów, nad którymi sprawował ustawową opieką, na terenie firmy „P.H.U. DRAGON Chów i Hodowla Zwierząt Domowych Krzysztof Sawicki” w Dobrocinie koło Dzierżoniowa, gmina Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, wskutek świadomego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami, to jest o czyn zabroniony z art. 35 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 11 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt w związku z art. 231 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k.

Firma „P.H.U. DRAGON” w latach 2008 – 2010 roku świadczyła usługi za publiczne pieniądze w zakresie odłowu, stałego utrzymywania bezdomnych zwierząt oraz zbierania padliny m.in. z takich gmin jak Miasto Pieszyce, Miasto Świdnica, Gmina Świebodzice.  Firma ta nigdy nie miała wymaganych prawem zezwoleń na działalność w zakresie schroniska dla zwierząt i nigdy nie spełniała jakichkolwiek wymogów koniecznych dla uzyskania stosownych zezwoleń, w tym ani sam właściciel firmy, ani jego pracownicy („bezdomni wolontariusze”) nie dawali rękojmi właściwego traktowania zwierząt, czego w pełni świadomi byli urzędnicy. W dniu 13 maja 2010 r. na terenie posesji firmy „P.H.U DRAGON” w Dobrocinie, funkcjonariusze policji wykopali szczątki kilkudziesięciu psów. Właściciel firmy do dziś nie potrafi wyjaśnić ich pochodzenia.

W 2010 r. właściciel firmy „P.H.U. DRAGON” został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Dzierżoniowie o popełnienie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami poprzez ich kopanie po całym ciele, utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania, bez stałego dostępu do wody pitnej oraz głodzenie, które doprowadziło do zgonu co najmniej siedmiu psów. Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie, a EKOSTRAŻ działa w niej jako oskarżyciel posiłkowy.  

Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie, która z zawiadomienia EKOSTRAŻY prowadziła śledztwo w sprawie porzucenia bezdomnych psów przez Burmistrza Pieszyc, umorzyła je ostatecznie w grudniu 2010 r., nie dopatrując się jakichkolwiek uchybień w działaniu Burmistrza Pieszyc, pomimo tego, że Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie na skutek dwóch skutecznych zażaleń EKOSTRAŻY uznał, że takie poważne uchybienia z dużym prawdopodobieństwem faktycznie zaistniały.

W związku z tym Stowarzyszenie skorzystało ze szczególnego uprawnienia pokrzywdzonego i skierowało do II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie subsydiarny akt oskarżenia przeciwko Burmistrzowi Pieszyc. W sferze faktycznej oskarżamy Burmistrza Pieszyc m.in. o to, że wszystkie czynności, które podejmował on w zakresie publicznego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami, podpisując i realizując umowy z w/w firmą, rażąco naruszały przepisy prawa ochrony zwierząt i inne przepisy prawa materialnego oraz miały charakter w świadomy sposób pozorowany, mający na celu porzucenie bezdomnych zwierząt byle gdzie i byle jak najtaniej, a nie zapewnienie im ustawowej opieki. Ich efektem było znęcanie się nad zwierzętami za publiczne pieniądze, a jest niemożliwość ustalenia ich ostatecznego losu.

Pierwszy w Polsce subsydiarny akt oskarżenia przeciwko urzędnikowi w sprawie dotyczącej bezdomnych zwierząt jest wyrazem dramatycznego sprzeciwu wrocławskiej EKOSTRAŻY przeciwko trwającej od wielu lat patologizacji publicznego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Jej powierzchownym i medialnie atrakcyjnym objawem są schroniska-umieralnie dla zwierząt (ostatnio: Kielce-Dyminy, Korabiewice), gdzie za publiczne pieniądze zwierzęta są zamęczane na śmierć. Jej rzeczywistą przyczyną jest na ogół długotrwałe* i świadome nie wywiązywanie się urzędników samorządowych ze swoich podstawowych obowiązków prawnych dotyczących zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom. W beztrosce swojego urzędowania zapominają o tym, że to właśnie oni ponoszą pełną nie tylko moralną, ale przede wszystkim prawną odpowiedzialność za realizację zadań publicznych w imieniu i na koszt społeczeństwa.

*) Burmistrz Pieszyc wcześniej kierował (wraz z 45 innymi gminami) bezdomne psy do innej dolnośląskiej umieralni dla zwierząt prowadzonej za publiczne pieniądze, tj. do „Pogotowia dla Małych Zwierząt” w Nowej Ligocie k. Oleśnicy, w której w 2007 roku ujawniono znęcanie się nad 300 psami. Właścicielka „Pogotowia” została skazana za znęcanie się nad zwierzętami, a zakład został zlikwidowany w atmosferze skandalu. Żaden urzędnik nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego powstanie i funkcjonowanie.

Tekst w pdf

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: