Wieszamy budki lęgowe dla ptaków


Relacje medialne:

W słoneczny poranek 25 kwietnia 2010 roku w Parku Szczytnickim we Wrocławiu rozpoczęliśmy akcję wieszania budek lęgowych dla ptaków. Pilotażowo zamierzamy umieścić na różnych obiektach we Wrocławiu i jego okolicach około 50 budek lęgowych dla ptaków, takich jak kaczki, pustułki, czy sikorki. Wszystkie budki zostały ufundowane przez wielkiego przyjaciela zwierząt i EKOSTRAŻY – Beatę Małajny, o której koniecznie należy tutaj wspomnieć, gdyż była to niezwykle hojna i pożyteczna darowizna. Stolarskim udoskonaleniem budek oraz ich wieszaniem zajmowali się głównie wolontariusze EKOSTRAŻY – Alan oraz Piotr.

Postępująca urbanizacja terenów podmiejskich oraz „dzikich” enklaw na terenie miast pociąga za sobą utratę naturalnych miejsc lęgowych ptaków. Budki lęgowe są zastępczymi enklawami, w których ptaki mogą bezpiecznie odbyć okres lęgowy w warunkach postępującej utraty odpowiednich nisz ekologicznych. Budki lęgowe, które wiele lat temu powieszone zostały na terenie np. Parku Szczytnickiego we Wrocławiu są na ogół zdewastowane i powinny być sukcesywnie zastępowane przez nowe egzemplarze, które będą na bieżąco monitorowane i konserwowane. Taki jest też cel wdrażanego właśnie programu EKOSTRAŻY. Akcja była kontynuowana w 2011 i 2012 roku./

Galeria zdjęć:


PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: