Koszmar zwierząt w hodowli pod Wrocławiem


W znanej wśród hodowców z całego świata i zarejestrowanej w Związku Kynologicznym w Polsce hodowli psów rasy grzywacz chiński "Sub-o-Divo" pod Wrocławiem wydarzył się koszmar. Opiekunowie, z chęci zysku i patologicznej miłości dla rasy, a potem także w wyniku bezradności zaczęli znęcać się nad stadem 60-iu psów (wśród nich znane ze światowych wystaw championy, a także otrzymane w wyniku chowu wsobnego „odpady poprodukcyjne”).

Przeprowadzona w dniu 17 grudnia 2011 roku interwencja EKOSTRAŻY wykazała, że hodowcy utrzymują zwierzęta w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, bez dostępu do wody pitnej, w stłoczeniu, na kafelkach ciemnych korytarzy nieogrzewanej willi. Zwierzęta pozbawione były opieki lekarza weterynarii, łącznie z brakiem obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie. Niewłaściwie (najtańsza supermarketowa karma z "Biedronki") i niezbyt obficie karmione psy znajdowały się ponadto w stanie zaniedbania pielęgnacyjnego (często rażącego; dosłownie były oblepione własnymi odchodami). Niektóre zwierzęta nie były pielęgnowane od roku w jakikolwiek sposób. Podczas kontroli hodowcy nie mieli ponadto karmy dla posiadanych zwierząt gospodarskich, w tym 5 koni. Konie miały zbyt małe kantary oraz zaniedbane pielęgnacyjnie kopyta. Z ustaleń EKOSTRAŻY wynika, że taka sytuacja w hodowli trwała przynajmniej od września 2011 roku.

GALERIA ZDJĘĆ Z INTERWENCJI

(kliknij na miniaturkę, aby powiększyć)

W pierwszych dniach interwencji właścicielce odebrane zostały przez EKOSTRAŻ dwa skrajnie zaniedbane grzywacze, które wymagały natychmiastowej pomocy i zmiany warunków bytowych. Wyniszczony Privio (patrz zdjęcia powyżej) oraz czarny skrajnie (!) zaniedbany pielęgnacyjnie Topik.

EKOSTRAŻ otoczyła oba zaniedbane psy ochroną i opieką (Privio po lewej a Topik po prawej; waga Topika zmniejszyła się po strzyżeniu o ok. 1 kg).


O sytuacji zwierząt powiadomiony został Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu, który natychmiast życzliwie wsparł interwencję EKOSTRAŻY. W następnych dniach wyegzekwowano od właścicieli radykalną poprawę warunków bytowych wszystkich psów (pielęgnacja zwierząt, karma, stały dostęp do wody, usunięcie rażących zaniedbań warunków bytowych). Do dnia 6 stycznia 2012 r. EKOSTRAŻ odebrała z hodowli łącznie 14 psów, w tym 2 rażąco zaniedbane, które znajdowały się w bardzo złym stanie ogólnym. Wszystkie zwierzęta zostały otoczone przez nas specjalistyczną opieką weterynaryjną oraz pielęgnacyjną. Zwierzęta są także sukcesywnie poddawane zabiegom sterylizacji i kastracji. Kilkadziesiąt psów zostało odebranych właścicielce przez warszawskich przyjaciół EKOSTRAŻY – Fundację VIVA! POLSKA. Ogłoszenia adopcyjne dotyczące psów odebranych przez EKOSTRAŻ będą zamieszczane w niniejszym serwisie internetowym.

Właścicielka zwierząt – ze względu na brak środków finansowych - otrzymała ponadto pomoc w postaci karmy dla psów (ok. 25 kg) oraz siano dla koni. 

W dniu 3 stycznia 2012 roku EKOSTRAŻ skierowała do Prokuratury Rejonowej w Oławie udokumentowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przed hodowczynie Magdalenę oraz Grażynę B. przestępstwa znęcania się nad 54 psami rasy grzywacz chiński w okresie od września do grudnia 2011 roku poprzez ich utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie skrajnego niechlujstwa i rażącego zaniedbania. O sytuacji bytowej zwierząt w hodowli został także powiadomiony Związek Kynologiczny w Polsce. EKOSTRAŻ będzie dążyła do wykreślenia tej hodowli z rejestru hodowli Związku Kynologicznego w Polsce.

LOSY ZWIERZĄT ODEBRANYCH Z HODOWLI PRZEZ EKOSTRAŻ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: