Cierpiący lis uratowany z fermy


23 listopada 2012 r. EKOSTRAŻ wraz z wolontariuszami Stowarzyszenia Otwarte Klatki podjęła interwencję na fermie lisów pod Ostrowem Wielkopolskim. Zgodnie ze zgłoszeniem, które kilka dni wcześniej trafiło do EKOSTRAŻY, na fermie od wielu miesięcy utrzymywany jest cierpiący lis w stanie nieleczonej poważnej choroby.

Na skutek wspólnej całodziennej interwencji obu organizacji lis z ogromnymi naroślami w jamie ustnej (najprawdopodobniej pochodzenia nowotworowego) został odebrany właścicielowi oraz przewieziony do Wrocławia. Obecnie lis przebywa pod opieką EKOSTRAŻY i jest leczony. Rokowania co do możliwości skutecznego wyleczenia lisa, ze względu na długotrwałe i rażące zaniedbania właściciela, nie są jeszcze znane.

Ferma pod Ostrowem Wlkp. prowadzona jest przez starszego pana i jego dwóch starszych przyjaciół jako rodzaj hobby i dodatku do skromnych rent i emerytur. Jest nadzorowana jako ferma mięsożernych zwierząt futerkowych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim.  Zdaniem pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim, który kontrolował fermę zaledwie dwa tygodnie wcześniej, w dniu interwencji EKOSTRAŻY i Otwartych Klatek "kondycja wszystkich zwierząt na fermie była bardzo dobra". Odebrany lis nigdy nie był leczony przez właściciela, a w ujawnionym podczas interwencji stanie znajdował się przynajmniej od kwietnia 2012 r.

Postępowanie w sprawie popełnienia przez właściciela przestępstwa znęcania się nad lisem prowadzi z zawiadomienia EKOSTRAŻY Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Właścicielowi grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

AKTUALIZACJA: W styczniu 2013 roku podjęliśmy decyzję o uśmierceniu lisa ze względów humanitarnych. Patologiczne i nieleczone przez dotychczasowego właściciela zwierzęcia zmiany były tak rozległe, że wiązały się wyłącznie z cierpieniem lisa, któremu nie można było dłużej przeciwdziałać. Początkowo Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim, na skutek m.in. opinii Inspekcji Weterynaryjnej, odmówiła wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. Dopiero skuteczna interwencja EKOSTRAŻY spowodowała jego prowadzenie oraz skierowanie przez Prokuraturę aktu oskarżenia do sądu. W maju 2013 roku Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skazał w trybie art. 335 kpk byłego właściciela lisa za popełnienie przestępstwa znęcania się nad nim i za to wymierzył mu karę 500,00 zł grzywny. Wyrok jest prawomocny.

ILL FOX RESCUED FROM A FARM

On the 23rd of November EKOSTRAŻ (ECOGUARD) along with volunteers from Stowarzyszenie Otwarte Klatki (Open Cages Society) intervened on fox farm near Ostrów Wielkopolski. Acording to the notification received by EKOSTRAŻ a few days earlier a neglected fox has been kept for months suffering from a serious untreated illness.

As a result of a joined all day’s efforts from both organisation fox with enormous tumours in the muzzle (most probably cancerous) has been taken from its owner and moved to Wrocław. Currently the animal is under care of EKOSTRAŻ and is being treated. As the fox had been badly neglected for a long time the prognosis for his effective cure are yet unknown.

The farm near Ostrów Wielkopolski is run by an elderly man and his two older friends as a sort of hobby and extra income to add to their modest pensions. Being a carnivorous furry animals farm it remains under supervision of a District Veterinary Officer in Ostrow Wielkopolski. According to staff of District Veterinary Inspectorate which controled the farm only a few weeks earlier, on the day the intervention was carried out by EKOSTRAŻ and Stowarzyszenie Otwarte Klatki “all animals on the farm were in very good condition”. The intercepted fox had never been treated by its owner whilst its state as revealed during the intervention had lasted at least since April 2012.

After report from EKOSTRAŻ District Police Headquarters in Ostrów Wielkopolski started proceedings against the owner on the charge of an alleged offence of fox abuse. The owner may face two years in prison.

We will inform about any new developments of the fox’s situation.

GALERIA ZDJĘĆ:

/kliknij na miniaturę, aby powiększyć/PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: