EKOSTRAŻ odbiera zwierzęta z Nowej Rudy


Wybrane relacje medialne:W dniu 27 listopada 2010 r. EKOSTRAŻ podjęła interwencję w Nowej Rudzie. Na miejscu ujawniono, że właściciel zwierząt znęca się nad nimi (kilkanaście psów oraz 2 sztuki bydła) poprzez utrzymywanie ich w skandalicznych warunkach bytowania. W szczególności odkryto, że właściciel zwierząt utrzymuje 2 sztuki bydła na gnoju, bez właściwego pożywienia, dostępu do wody pitnej i światła dziennego, a także wiąże kończyny zwierząt sznurkiem, który powrastał w skórę. Ujawniono ponadto 2 psy przywiązane łańcuchami, bez dostępu do wody i bez jakiejkolwiek możliwości schronienia się przed warunkami atmosferycznymi. W dogasającym palenisku ogniska, w popiele odkryto 2 szczenięta, skrajnie odwodnione i niedożywione. Pieski zostały odebrane właścicielowi, który uciekł przed nami do lasu. W interwencji uczestniczyli funkcjonariusze policji. W dnu 29 listopada 2010 r. do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie wpłynął wniosek o czasowe odebranie wszystkich zwierząt właścicielowi w trybie natychmiastowym. EKOSTRAŻ zobowiązała się do zapewnienia zastępczej opieki 2 sztukom bydła oraz odebranym w dniu 27.11.2010 r. szczeniąt. 27 grudnia 2010 r. Komisariat Policji w Nowej Rudzie wszczął  - z zawiadomienia EKOSTRAŻY - postępowanie w sprawie znęcania się przez właściciela nad zwierzętami.

Galeria zdjęć z dnia 27.XI.2010 r.

(kliknij na miniaturkę, aby powiększyć) 


Burmistrz Miasta Nowa Ruda, mimo obietnic składanych telefonicznie przez swoich podwładnych, nie rozpatrzył sprawy czasowego odebrania zwierząt właścicielowi aż do połowy stycznia 2011 r. Ponowna kontrola dobrostanu zwierząt przeprowadzona przez EKOSTRAŻ w dniu 14 stycznia 2011 r. wykazała, że krowy nadal przebywają w skandalicznych warunkach bytowania: w ciemności, bez dostępu do wody pitnej, spętane sznurkami powrastanymi w skórę na głębokość ok. 1.5 cm.  Dodatkowo Burmistrz Miasta Nowa Ruda bez oparcia w decyzji administracyjnej zwrócił właścicielowi wcześniej odebrane dwa psy wraz z nowymi budami. W tej sytuacji EKOSTRAŻ w dniu 15 stycznia 2011 r. skierowała skargę na bezczynność Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu oraz powiadomiła o sprawie lokalne i ogólnopolskie media. Urzędnicy z UM Nowa Ruda twierdzili w mediach oraz pismach - odpowiedziach na skargę do SKO, że "odebranie zwierząt byłoby ciosem dla Pana Ryszarda", że "nie znęca się on nad zwierzętami" oraz że "krowa dająca mleko stanowi dla niego jedyne pewne źródło pożywienia". Opinie te, nie mające potwierdzenia ani w stanie faktycznym, ani w obowiązującym w Polsce prawie ochrony zwierząt, wygłaszane bez cienia zażenowania, zbulwersowały opinię publiczną.

Galeria zdjęć z dnia 14.I.2011 r.

(kliknij na miniaturkę, aby powiększyć) 

Burmistrz Nowej Rudy ostatecznie w dniu 1 lutego 2011 r. wydał decyzję administracyjną o czasowym odebraniu bydła właścicielowi. W dniu 4 lutego 2011 r. EKOSTRAŻ odebrała krowy właścicielowi. Zwierzaki trafiły do gospodarstwa tymczasowego pod Legnicą, gdzie uzyskały pomoc weterynaryjną oraz fachową opiekę. Wezwany lekarz weterynarii potwierdził, że zwierzęta mają "liczne rany i uszkodzenia zewnętrzne", "liczne powrastane sznurki" oraz że przebywały w złych warunkach bytowania. Zwierzęta były zszokowane widokiem światła dziennego, co nieomal uniemożliwiło ich przewiezienie.

W dniu 1 lutego 2011 r. stwierdzono ponadto, że głośna interwencja EKOSTRAŻY doprowadziła do tego, że psy przebywają we właściwych warunkach bytowania (mają schronienie przed warunkami atmosferycznymi, stały dostęp do wody oraz są właściwie odżywione). Okoliczni mieszkańcy zobowiązali się do stałej pomocy właścicielowi w ich utrzymaniu. Realizacja tych deklaracji zostanie zweryfikowana przez EKOSTRAŻ w niedalekiej przyszłości.

W sumie w wyniku interwencji właścicielowi odebrano 2 sztuki bydła oraz 2 psy (szczenięta). W połowie lutego 2011 r. SKO w Wałbrzychu dopatrzyło się istotnego naruszenia przez Burmistrza Nowej Rudy przewidzianego w kodeksie postępowania  administracyjnego terminu załatwienia sprawy, ale nie uwzględniło zażalenia EKOSTRAŻY ze względu na to, że Burmistrz Nowej Rudy pod wpływem samej skargi i nacisku opinii publicznej ostatecznie wydał decyzję w przedmiocie odebrania zwierząt właścicielowi.

Podkreślenia wymaga fakt, że 2 krowy przebywały w takich warunkach od kilku lat, a Burmistrz Miasta Nowa Ruda już w czerwcu 2010 r. wydał na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku decyzję o czasowym odebraniu krów, której po prostu nie wykonał. Kiedy pierwszy raz pojawiliśmy się w Nowej Rudzie, nikt nie wierzył, że zakończymy cierpienie tych zwierząt, bo "wielu już takich tu bywało i nic to nie dało". Nam się udało. Byłoby to jednak niemożliwe bez wsparcia mediów i opinii publicznej. Za to wsparcie ogromnie dziękujemy.

Galeria zdjęć z dnia 4.II.2011 r.

(kliknij na miniaturkę, aby powiększyć) 


PAŹDZIERNIK 2011 - CIĄGLE WALCZYMY O KROWY Z NOWEJ RUDY

Po interwencji EKOSTRAŻY w gospodarstwie właściciela pozostały 2 psy na łańcuchach oraz nieokreślona ilościowo gromadka małych psów uciekająca za właścicielem do lasu. Zwierzęta te pozostały tam dlatego, że Burmistrz Miasta Nowa Ruda nie wydał decyzji w przedmiocie ich odebrania mimo naszej skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Tu w ocenie Burmistrza także nie było problemu: psy, podobnie jak krowy były w dobrej kondycji i w sumie miały odpowiednie warunki, tj. zbliżone do warunków, w których żyje właściciel. Podczas każdej wizyty w tamtym rejonie upewnialiśmy się, że psom nic złego się nie dzieje. Choć wyglądały dziwacznie przypięte do tych nowych bud. Krowy nadal pozostają pod naszą opieką.

Tak np. wyglądała sytuacja w Nowej Rudzie pod koniec marca 2011 r. Właściciel jak zawsze uciekł przed nami do lasu.

 

Tymczasem Prokuratura Rejonowa w Kłodzku w dniu 3 czerwca 2011 r. uznała, że osoby biedne, niezaradne życiowo, żyjące w podobnych warunkach jak ich zwierzęta, niepotrafiące samemu sobie zapewnić "godziwych" warunków NIE MOGĄ ZNĘCAĆ SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI, nawet jeśli zwierzęta utrzymywane są w złych warunkach i "bezsprzecznie cierpią" oraz umorzyła postępowanie karne przeciwko właścicielowi zwierząt. Na postanowienie to EKOSTRAŻ złożyła zażalenie do Sądu Rejonowego w Kłodzku zarzucając oskarżycielowi publicznemu rażącą obrazę przepisów Ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisów postępowania, która miała wpływ na treść orzeczenia oraz wnioskując o kontynuowanie postępowania przeciwko właścicielowi zwierząt m.in. poprzez zbadanie poczytalności podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami przez biegłych z zakresu psychiatrii.

Sąd Rejonowy w Kłodzku w dniu 12 października 2011 roku w całości przychylił się do złożonego przez EKOSTRAŻ zażalenia i uchylił postanowienie o umorzeniu dochodzenia przeciwko właścicielowi zwierząt, w tym uznał, że zdrowie psychiczne mężczyzny wymaga „bezwzględnej weryfikacji ze strony biegłych lekarzy psychiatrów jak i psychologa”.

Tutaj na scenę wkracza po raz kolejny Burmistrz Miasta Nowa Ruda ze swoją już popisową rolą osoby, którą mało interesuje ochrona zwierząt. Burmistrz Miasta Nowa Ruda w dniu 7 października 2011 r., mimo oczywistej nieprawomocności postanowienia o umorzeniu dochodzenia w tej sprawie, wydał decyzję nakazującą natychmiastowy zwrot krów właścicielowi. Od decyzji tej złożyliśmy odwołanie. Ponieważ Burmistrz – wbrew ustawie o ochronie oraz przepisom prawa administracyjnego – nie przekazał go do administracyjnego organu odwoławczego, w dniu 3 listopada 2011 roku skierowaliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie przez Burmistrza. Kolejne już w tej sprawie.

cdn

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: