Pseudohodowla gryzoni


Już w listopadzie 2009 roku w garażu położonym w Siechnicach przy ul. Gimnazjalnej ujawniono pseudohodowlę gryzoni prowadzoną przez Bogumiłę P. W nieogrzewanym i ciemnym pomieszczeniu gospodarczym odkryto około 150 sztuk różnych gatunków zwierząt, w tym m.in. myszy, szczury, chomiki, koszatniczki, myszoskoczki, króliki, świnki morskie. Zwierzęta pozbawione były stałego dostępu do wody pitnej i przebywały stłoczone w skrajnie brudnych, wypełnionych zużytą ściółką i odchodami klatkach. W głębokich warstwach ściółki odnaleziono martwe zwierzęta. Ze względu na postawę właścicielki zwierząt – osobę wyraźnie niezaradną życiowo - która obiecała natychmiastowo poprawić warunki bytowe zwierząt oraz zgodziła się na dobrowolne oddanie 50% zwierząt, odstąpiono od wszczynania postępowania administracyjnego i karnego.

Regularne kontrole dobrostanu zwierząt przeprowadzane w okresie od listopada 2009 r. do stycznia 2010 r. wykazały jednak, że Bogumiła P. zmarnowała daną jej szansę na zachowanie zwierząt. Właścicielka zwierząt nadal celowo je rozmnażała, pomimo tego, że nawet w najmniejszym stopniu nie poprawiła ich warunków bytowania. Zwierzęta te nadal utrzymywane były w ciemnym, nieogrzewanym pomieszczeniu, stłoczone w brudnych klatkach, bez stałego dostępu do wody i często także bez dostępu do pożywienia. Zwierzęta chorowały i w opinii współpracujących z „EKOSTRAŻĄ” lekarzy weterynarii schorzenia te (grzybica, zapalenie płuc) były wynikiem ich utrzymywania w skrajnie złych warunkach.

29 stycznia 2010 r. Inspektorzy Ochrony Zwierząt odebrali Bogumile P. wszystkie zwierzęta w trybie natychmiastowym na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Siechnic. Zwierzęta przekazane zostały do domów tymczasowych. EKOSTRAŻ skierowała do Prokuratury Rejonowej w Oławie udokumentowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez właścicielkę zwierząt przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.

 

 

EPILOG (7 kwietnia 2011 r.)

(Treść wyroku zostanie opublikowana w momencie jego formalnego uprawomocnienia się)

Właścicielka zwierząt w toku postępowania wszczętego i prowadzonego z zawiadomienia EKOSTRAŻY przez Prokuraturę Rejonową w Oławie, przyznała się do winy i wyraziła skruchę. 7 kwietnia 2011 roku Sąd Rejonowy w Oławie wydał w trybie uproszczonym wyrok skazujący właścicielkę zwierząt na 3 miesiące pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 2 lat oraz 200 zł nawiązki na rzecz EKOSTRAŻY.

Bogumiła P. tuż po wydaniu wyroku sądowego dobrowolnie (tj. mimo tego, że nie miała takiego obowiązku i mogła skutecznie domagać się zwrotu zwierząt) zrzekła się wszystkich odebranych jej czasowo zwierząt na rzecz EKOSTRAŻY. Wszystkie zwierzaki (tj. 4 szynszyle, 6 królików, 9 myszoskoczków, 70 myszy. 8 chomików, 4 szczury, 6 świnek morskich, 20 koszatniczek) znalazły już stałe domy adopcyjne w całej Polsce. 

Ze względu na trwałość postawy oskarżonej Bogumiły P., która nadal wyraża wstyd, żal i skruchę za własne postępowanie, dobrowolnie zrzekła się wszystkich zwierząt na rzecz EKOSTRAŻY, nie posiada zwierząt i nawet nie rozważa zamiaru ich posiadania w przyszłości, EKOSTRAŻ nie będzie skarżyła wydanego w sprawie wyroku, stąd jest on już na dziś prawomocny. Wyrażamy przy tym nie tylko nadzieję, ale pewność, że nie tylko podczas stosunkowo długiego okresu próby, Bogumiła P. nie dopuści się już więcej żadnego czynu zabronionego przez ustawę o ochronie zwierząt. Będziemy to obserwować, stwierdzając jednak raz jeszcze: cele postępowania karnego w tej sprawie zostały w pełni osiągnięte, także biorąc pod uwagę sytuację osobistą, majątkową i życiową oskarżonej.

REZULTATY INTERWENCJI:

1. Prawie wszystkie zwierzęce ofiary znęcania się (w sumie ok. 200 sztuk) znalazły na czas opiekę, ochronę i nowe bezpieczne domy. Kilka zwierząt nie przeżyło.

2. Fakt znęcania się nad zwierzętami został ujawniony i udokumentowany przez EKOSTRAŻ w taki sposób, że Burmistrz Siechnic dwukrotnie wydał decyzję administracyjną o odebraniu zwierząt właścicielce w trybie natychmiastowym.

3. Sprawstwo i wina właścicielki zwierząt zostały dowiedzione także w karnym postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem powszechnym. 

4. Właścicielka zwierząt została skazana i ukarana.

5. Właścicielka zwierząt zrozumiała i uznała swoją winę oraz okazała rzeczywistą skruchę.

EKOSTRAŻ składa przy tym serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy bez wynagrodzenia przygarnęli zwierzęta z tej interwencji i się nimi troskliwie opiekowali. Szczególnie dziękujemy Annie Teichert, która opiekowała się znaczną liczbą zwierząt z garażu w Siechnicach oraz organizowała możliwości tymczasowego schronienia dla pozostałych zwierząt. Podziękowania należą się także warszawskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Królikom, które troskliwie i profesjonalnie zajęło się królikami z tej interwencji.

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: