SPRAWOZDANIA 2014


I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 (m.in.: bilans i rachunek zysków i strat)

Wyciąg online: 

(kliknij, aby powiększyć)

II. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014 (relacja z działalności statutowej w 2014 r.)

Najbardziej istotne informacje o działalności EKOSTRAŻY w 2014 roku:

1. W 2014 roku Inspektorzy EKOSTRAŻY przeprowadzili 175 interwencji na rzecz zwierząt domowych i gospodarskich, udzielając bezpośredniej pomocy 156 zwierzętom. Interwencje podejmowane były na terenie całego Dolnego Śląska i dotyczyły zgłaszanych do Stowarzyszenie przypadków podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. 

2. W 2014 roku EKOSTRAŻ udzieliła pomocy weterynaryjnej i przyjęła pod opiekę 379 chorych, rannych lub osłabionych zwierząt dzikich i wolno bytujących, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i małych ssaków.

3. Każdego dnia roku eksperci EKOSTRAŻY udzielali od kilku do kilkudziesięciu porad dotyczących postępowania z dzikimi zwierzętami dzięki funkcjonowaniu całodobowego telefonu alarmowego (Pogotowie dla ptaków i małych ssaków).

4. W ramach Programu Humanitarnej Ochrony Dolnośląskich Jeży w 2014 roku przyjęliśmy pod opiekę 176 potrzebujących pomocy dzikich jeży. Na wolność w 2014 roku trafiło 56 jeży z naszych interwencji.

5. Pod koniec 2014 roku rozpoczęliśmy tworzenie Ośrodka Rehabilitacji Małych Zwierząt, wynajmując i przystosowując do tych celów lokal oraz zakupując specjalistyczny sprzęt (klatki, siatki i chwytaki, aparaty do intensywnej opieki weterynaryjnej dla zwierząt).

6. Od kwietnia 2014 roku uczestniczymy jako partner w finansowanym ze środków EOG projekcie "Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin", zajmując się monitorowaniem działań jednostek samorządu terytorialnego oraz schronisk w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w woj. lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. 

Wybrane interwencje 2014 - zwierzęta domowe

  

                                    Szczenięta z Jugowa (styczeń 2014)                                               Pies z Grobli Kozanowskiej (styczeń 2014)

  

                                  Zaniedbana sunia z Ziębic (luty 2014)                                      Kot ze złamaną łapą z Białego Kościoła (luty 2014)

  

                        Husky z wrośniętym w szyję sznurkiem (maj 2014)                                    Sunia z pożaru (maj 2014)

  

                                  Reksio spod Kłodzka (czerwiec 2014)                                                        Zaniedbana Negra (lipiec 2014)

  

                                     Ramzes z Wrocławia (lipiec 2014)                            Potrącona przez samochód Negra z Chrząstawy (lipiec 2014)

  

                                Cocker spaniel Hektor (grudzień 2014)                                                        Jamnik Pilu (grudzień 2014)

  

                             Porzucony kot spod Wińska (październik 2014)                                   Ranny kot spod Wrocławia (grudzień 2014)

Niektóre zwierzęta dzikie, którym mieliśmy przyjemność pomóc w 2014 roku

  

  

  

  

  

  

  

  

Wybrane jeże eupopejskie, które znalazły ratunek w EKOSTRAŻY w 2014 roku

  

  

  

  

  

  


PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: