Władze


EKOSTRAŻĄ kieruje ZARZĄD w składzie:

Edyta Bąk (info@ekostraz.pl, tel. 883 404 888) - KOMENDANT

Dawid Karaś (info@ekostraz.pl, tel. 605 78 22 14) - Z-ca Komendanta ds. administracji

Katarzyna Hałubek-Głuchowska - Z-ca Komendanta ds. interwencji

Honorata Kołodziejska-Karaś (hk@ekostraz.pl, tel. 883 404 737) - Z-ca Komendanta ds. finansowych

Patrycja Starosta (p.starosta@ekostraz.pl, tel. 660 470 166) - Z-ca Komendanta ds. marketingu

Wewnętrznym statutowym organem nadzoru i kontroli w EKOSTRAŻY jest RADA NADZORCZA, działająca w składzie:

Anna Chrobot - PRZEWODNICZĄCA

Olga Kotarska - Wiceprzewodnicząca

Helena Lipińska - Członek 

RZECZNIK PRASOWY EKOSTRAŻY: Patrycja Starosta (tel. 660 470  166, e-mail: p.starosta@ekostraz.pl)

W zastępstwie: Dawid Karaś, tel. 605 78 22 14, e-mail: info@ekostraz.pl

KOORDYNATOR PROGRAMU HUMANITARNEJ OCHRONY JEŻY: Honorata Kołodziejska-Karaś (tel. 883 404 737, e-mail: jeze@ekostraz.pl)

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: