WOLONTARIAT W EKOSTRAŻY


Jeśli naprawdę chcesz pomagać zwierzętom, jeśli masz wiedzę, umiejętności i doświadczenie lub jeśli dopiero zaczynasz pracę społeczną w sektorze ngo, serdecznie zapraszamy do wolontariatu w EKOSTRAŻY.

U nas nie ma podległości służbowej, sztywnych regulaminów oraz narzuconego zespołu obowiązków, który jest potem  wymuszany - niezależnie od okoliczności. Pomagasz nam w dziedzinach, na których się znasz lub których chcesz się - wspólnie z nami - uczyć.  

Z każdym wolontariuszem podpisywana jest indywidualna umowa o wolontariat, precyzująca jego prawa i obowiązki. Każdy wolontariusz może liczyć na zwrot kosztów, które ponosi w społecznej pracy na rzecz ochrony zwierząt. 

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:

1) WOLONTARIUSZY DO PROWADZENIA DOMÓW TYMCZASOWYCH dla zwierząt domowych, dzikich i wolno żyjących pochodzących z interwencji EKOSTRAŻY w szczególności dla psów, kotów, jeży i ptaków. Szczegóły tutaj.

2) INSPEKTORÓW OCHRONY ZWIERZĄT - czyli Wolontariuszy do podejmowania bezpośrednich interwencji w zgłaszanych do EKOSTRAŻY przypadkach podejrzenia znęcania się nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi.

Kandydatom na Wolontariuszy EKOSTRAŻY oferujemy profesjonalne szkolenie w zakresie prawa ochrony zwierząt oraz psychologii i procedur interwencji w ochronie zwierząt, a także zwrot kosztów ponoszonych w wyniku działalności na rzecz ratowania zwierząt z naszych interwencji.

Pożądane cechy i umiejętności Kandydatów: empatia wobec zwierząt, zdolność do podporządkowania się regułom  obowiązującym w organizacji społecznej oraz zasadom interwencji w ochronie zwierząt wynikającym z przepisów prawa, łatwość zapamiętywania wielu szczegółowych informacji, zdolność do analitycznego myślenia.

Etapy i zasady rekrutacji: Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie Ankiety Kandydata na Inspektora Ochrony Zwierząt. Drugim etapem rekrutacji jest udział w szkoleniu z zakresu ochrony zwierząt oraz zdanie kończącego go egzaminu pisemnego (przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi w teście wielokrotnego wyboru). Rekrutacja trwa w sposób ciągły do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dodatkowe informacje o wolontariacie w EKOSTRAŻY: tel. 605 78 22 14, e-mail: info@ekostraz.pl

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do współtworzenia Ekostraży we Wrocławiu!

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: