WOLONTARIAT W EKOSTRAŻY


 

 CHCESZ STWORZYĆ DOM TYMCZASOWY?

dla zwierząt domowych, dzikich i wolno żyjących pochodzących z interwencji EKOSTRAŻY w szczególności dla psów, kotów, jeży i ptaków. Szczegóły tutaj.

 

CHCESZ ZOSTAĆ INSPEKTOREM DS. OCHRONY ZWIERZĄT?

czyli Wolontariuszem do podejmowania bezpośrednich interwencji w zgłaszanych do EKOSTRAŻY przypadkach podejrzenia znęcania się nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi.

Kandydatom na Wolontariuszy EKOSTRAŻY oferujemy profesjonalne szkolenie w zakresie prawa ochrony zwierząt oraz psychologii i procedur interwencji w ochronie zwierząt, a także zwrot kosztów ponoszonych w wyniku działalności na rzecz ratowania zwierząt z naszych interwencji.

Pożądane cechy i umiejętności Kandydatów: empatia wobec zwierząt, zdolność do podporządkowania się regułom  obowiązującym w organizacji społecznej oraz zasadom interwencji w ochronie zwierząt wynikającym z przepisów prawa, łatwość zapamiętywania wielu szczegółowych informacji, zdolność do analitycznego myślenia.

Etapy i zasady rekrutacji: Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie Ankiety Kandydata na Inspektora Ochrony Zwierząt. Drugim etapem rekrutacji jest udział w szkoleniu z zakresu ochrony zwierząt oraz zdanie kończącego go egzaminu pisemnego (przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi w teście wielokrotnego wyboru).

 

Dodatkowe informacje o wolontariacie w EKOSTRAŻY: tel. 669 062 390, e-mail: ekostraz.wroclaw@gmail.com

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do współtworzenia Ekostraży we Wrocławiu!

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: