Zbiórka publiczna 2012/2013 (ROZLICZENIE)


PUBLICZNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Z DNIA 23 LIPCA 2013 R.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu (51-662 Wrocław, ul. Spółdzielcza 13/4) prowadziło na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 25 czerwca 2012 roku do dnia 24 czerwca 2013 roku zbiórkę publiczą na podstawie Decyzji nr 153/2012 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2012 r. (DziK-VI-632-1-150/12/KO) z  przeznaczeniem zebranych środków pieniężnych oraz darów rzeczowych na opiekę nad zwierzętami z interwencji oraz na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających interwencje na rzecz zwierząt.

W trakcie zbiórki publicznej zebrano:

- ŚRODKI PIENIĘŻNE W ŁĄCZNEJ KWOCIE   9.395, 33 zł

- DARY RZECZOWE O ŁĄCZNEJ SZACUNKOWEJ WARTOŚCI   7.890, 53 zł
 

ŁĄCZNY PRZYCHÓD ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (środki pieniężne + dary rzeczowe)   17.285,86 zł

  

 
ZEBRANE ŚRODKI FINANSOWE: 9.395,33 zł


Zebrane środki pieniężne zostały wykorzystane w całości na rzecz zapewnienia opieki zwierzętom domowym i dzikim z interwencji EKOSTRAŻY w taki sposób, że:

- na leczenie zwierząt wydatkowano kwotę  4.248, 04 zł

- na wyżywienie zwierząt z interwencji wydatkowano kwotę  4.358, 00 zł

- na leki dla zwierząt z interwencji wydatkowano kwotę   98, 89 zł

- na transport zwierząt z interwencji wydatkowano kwotę   1.107,54 zł

Wszystkie zebrane dary rzeczowe zużytkowano na potrzeby opieki nad zwierzętami pochodzącymi z interwencji EKOSTRAŻY.

 
WYDATKI: 9.812,47 zł

Koszty zbiórki wyniosły 757, 47 zł (opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej; wysyłka cegiełek wartościowych; opłaty za wystawianie aukcji w serwisie allegro.pl; wydruk cegiełek wartościowych; zakup puszek kwestarskich) i pokryte zostały w całości ze środków własnych Stowarzyszenia.

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ MSW 153/2012

ZESTAWIENIE POZYSKANYCH DARÓW RZECZOWYCH (ZAŁ. NR 1)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA CELE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (ZAŁ. NR 2)

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: