Zbiórka publiczna 2013/2014 (ROZLICZENIE)


PUBLICZNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu (51-662 Wrocław, ul. Spółdzielcza 13/4) prowadziło na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 5 października 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku zbiórkę publiczą na podstawie Decyzji nr 359/2013 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 września 2013 roku (DAP-ZZP-632-1-313/2013) z przeznaczeniem zebranych środków pieniężnych oraz darów rzeczowych na opiekę nad zwierzętami z interwencji oraz na zakup sprzętu i akcesoriów umożliwiających interwencje na rzecz zwierząt.

W trakcie zbiórki publicznej zebrano:

- ŚRODKI PIENIĘŻNE W ŁĄCZNEJ KWOCIE   6.532, 43 zł

- DARY RZECZOWE O ŁĄCZNEJ SZACUNKOWEJ WARTOŚCI   6.089, 86 zł
 

ŁĄCZNY PRZYCHÓD ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (środki pieniężne + dary rzeczowe)   12.622,29 zł

  

 
Źródła przychodów w ramach zbiórki publicznej (zł)


Zebrane środki pieniężne zostały wykorzystane w całości na rzecz zapewnienia opieki zwierzętom domowym i dzikim z interwencji EKOSTRAŻY w taki sposób, że:

- na leczenie zwierząt wydatkowano kwotę  2.391, 00 zł

- na wyżywienie zwierząt z interwencji wydatkowano kwotę  3.853, 93 zł

- na leki dla zwierząt z interwencji wydatkowano kwotę   310, 25 zł

Wszystkie zebrane dary rzeczowe zużytkowano na potrzeby opieki nad zwierzętami pochodzącymi z interwencji EKOSTRAŻY.

 
Przeznaczenie zebranych środków finansowych (zł)

Koszty zbiórki wyniosły 1.446,00 zł (opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej; wysyłka zakupionych przedmiotów; wydruk kalendarzy A3; zakup plomb; opłaty za sprzedaż przedmiotów w serwisie allegro.pl) i pokryte zostały w całości ze środków własnych Stowarzyszenia.

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ MAC 359/2013

ZESTAWIENIE POZYSKANYCH DARÓW RZECZOWYCH (ZAŁ. NR 1)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA CELE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ (ZAŁ. NR 2)

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: