Zbiórka publiczna 2010/2011 (ROZLICZENIE)


PUBLICZNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 R.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu (51-662 Wrocław, ul. Spółdzielcza 13/4) prowadziło na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 31 sierpnia 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku zbiórkę publiczą na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. (DOPS/DWA/WS/43-24/10) z  przeznaczeniem zebranych środków pieniężnych oraz darów rzeczowych na opiekę nad zwierzętami z interwencji oraz na zakup sprzętu I akcesoriów umożliwiających interwencje na rzecz zwierząt.

W trakcie zbiórki zebrano:

- ŚRODKI PIENIĘŻNE W ŁĄCZNEJ KWOCIE   2682, 13 PLN

- DARY RZECZOWE O ŁĄCZNEJ SZACUNKOWEJ WARTOŚCI   2028, 68 PLN


Z tego 2473, 79 PLN przeznaczono na bieżącą opiekę nad zwierzętami z interwencji (wyżywienie, transport, rehabilitacja, leczenie), 233, 95 PLN przeznaczono na zakup transporterów dla zwierząt z interwencji. Wszystkie zebrane dary rzeczowe zużytkowano na potrzeby opieki nad zwierzętami pochodzącymi z interwencji EKOSTRAŻY.

Koszty zbiórki wyniosły 292, 00 PLN (opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej; wydruk cegiełek wartościowych) i pokryte zostały w całości ze środków własnych Stowarzyszenia.

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

ZESTAWIENIE DARÓW RZECZOWYCH

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: