Burmistrz Pieszyc skazany


27 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział II Karny po powtórzonym procesie z oskarżenia subsydiarnego wrocławskiej EKOSTRAŻY przeciwko Burmistrzowi Pieszyc Mirosławowi O., uznał że jest on winny porzucenia w latach 2008 – 2009 w ramach realizacji gminnego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami 36 psów na terenie posesji prywatnego przedsiębiorcy „P.H.U. DRAGON Krzysztof Sawicki” w Dobrocinie k. Dzierżoniowa, tj. popełnienia przestępstwa z art. 35 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt. Sąd skazał Burmistrza Pieszyc na karę 3.000 zł grzywny oraz obciążył go kosztami procesu. Wyrok jest nieprawomocny, ale precedensowy.

Jest to pierwszy w Polsce przypadek rzeczywistego uznania odpowiedzialności i winy organu wykonawczego gminy za skutki wykonywania ustawowego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez sąd karny.

Relacje medialne:

  

(dzięki uprzejmości redakcji TYGODNIKA DZIERŻONIOWSKIEGO)


AKTUALIZACJA Z DNIA 19 MAJA 2014 R.: SĄD OKRĘGOWY W ŚWIDNICY PRZYCHYLIŁ SIĘ DO APELACJI OBROŃCÓW BURMISTRZA PIESZYC I ZMIENIŁ WYROK SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE, UNIEWINNIAJĄC BURMISTRZA OBALA. EKOSTRAŻ PRZYGOTOWAŁA KASACJĘ DO SĄDU NAJWYŻSZEGO OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŚWIDNICY. SĄD NAJWYŻSZY POSTANOWIENIEM Z DNIA 14 KWIETNIA 2015 ROKU ODRZUCIŁ KASACJĘ EKOSTRAŻY JAKO OCZYWIŚCIE BEZZASADNĄ.

***

Burmistrz Pieszyc Mirosław O. został oskarżony w 2011 roku w trybie subsydiarnym przez EKOSTRAŻ o to, że nie dopełniając obowiązków i przekraczając uprawnienia porzucił 36 bezdomnych psów z gminy na terenie "pensjonatu" dla zwierząt w Dobrocinie k. Dzierżoniowa (zobacz szczegóły). Miejsce to nigdy nie było ani pensjonatem, ani schroniskiem dla zwierząt. Właściciel pensjonatu został wcześniej prawomocnie skazany za znęcanie się nad zwierzętami w tym miejscu, które obejmowało m.in. bicie psów po całym ciele i ich głodzenie, w odrębnym procesie, w którym EKOSTRAŻ była oskarżycielem posiłkowym (zobacz szczegóły dotyczące sprawy "pensjonatu" w Dobrocinie). Obecnie przebywa już na wolności po odbytej karze pozbawienia wolności.

Sąd I instancji latem 2012 roku uniewinnił Burmistrza Pieszyc od stawianych mu zarzutów, mimo że równocześnie wskazał na kilkadziesiąt rażących zaniedbań Mirosława O. w zakresie realizacji przez niego gminnego zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom (zobacz szczegóły). EKOSTRAŻ złożyła apelację od tego wyroku na niekorzyść oskarżonego do Sądu Okręgowego w Świdnicy, który w grudniu 2012 roku przychylił się do niej w całości, korzystny dla burmistrza wyrok uchylił, a sprawę nakazał ponownie rozpatrzyć merytorycznie Sądowi Rejonowemu w Dzierżoniowi. Powtórny proces Burmistrza Mirosława O. zakończył się 27 listopada 2013 r. wyrokiem skazującym. Dzierżoniowski Sąd nie miał wątpliwości, że Burmistrz Pieszyc nie dopełniając obowiązków i przekraczając uprawnienia z winy umyślnej i w zamiarze bezpośrednim porzucił w latach 2008 – 2009 36 bezdomnych psów, nad którymi miał sprawować ustawową opiekę.

Komentarz EKOSTRAŻY

EKOSTRAŻ   jest   usatysfakcjonowana   wyrokiem w tej   sprawie, mimo iż zasądzona kara ma wymiar jedynie symboliczny. Wierzymy, że ten wyrok stanie się przestrogą dla wszystkich urzędników w Polsce, którzy zajmują się kwestiami związanymi z ochroną zwierząt za publiczne pieniądze.  A zwłaszcza dla wójtów, burmistrzów   i   prezydentów   miast,   których   ustawowym   obowiązkiem   jest zapewnienie  opieki  bezdomnym  zwierzętom.  Zadanie  to  –  jak  uznał  Sąd  w Dzierżoniowie  –  nie  ogranicza  się  do  bezrefleksyjnego  upychania  wyłapanych psów  na  terenie  sąsiedniej  gminy  w  placówce,  która  nie  tylko  nie  posiada stosownych  zezwoleń  prawno-administracyjnych,  ale  która  także  nie  zapewnia zwierzętom  właściwych  warunków  bytowania.  W  tej  sprawie,  którą  zajmujemy się  od  2010  roku  wyjaśniano  już  wszystko,  co  było  możliwe  do  wyjaśnienia,  a trzy niezależne składy sędziowskie wskazały na kilkadziesiąt rażących zaniedbań w realizacji przez Burmistrza Pieszyc gminnego zadania opieki nad bezdomnymi zwierzętami.  Jedno  ciągle  pozostaje  niejasne  –  rzeczywisty  los  36  psów,  które Burmistrz   przekazał   za   publiczne   pieniądze   w   latach   2008   -2009   do „pensjonatu”  w  Dobrocinie.  Za  ten  nieznany  los  psów  także  odpowiada  ich ówczesny opiekun – Burmistrz Pieszyc – i to on powinien ciążyć mu najbardziej. Także moralnie. 

Dawid Karaś,

Z-ca Komendanta EKOSTRAŻY

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: