Podstawy ETYCZNE


Prawo stanowione w formie ustaw i rozporządzeń wynika z pewnego poglądu na świat społeczności, której dotyczy. Społeczność europejska w XX wieku w zakresie prawa stanowionego ostatecznie zaakceptowała oczywisty fakt, że sposób traktowania zwierząt - istot  niewątpliwie zdolnych do odczuwania - jest kwestią nie tylko ludzkiej wrażliwości, ale przede wszystkim racjonalnej etyki. Inne niż ludzie zwierzęta kręgowe (tzn. ryby, płazy, gady, ssaki) są równymi partnerami ludzi pod przynajmniej jednym istotnym etycznie względem: zdolności do cierpienia. Nie ma etycznie istotnych powodów, żeby nie brać pod uwagę tego cierpienia, oceniając moralną prawomocność zachowań ludzi wobec zwierząt.

W tej części naszego serwisu internetowego zajmiemy się tym, co najbardziej podstawowe i ważne w naszych relacjach ze zwierzętami, a mianowicie filozoficzno-etycznymi aspektami traktowania zwierząt. Publikowane tutaj prace złożą się na pierwszą w Polsce otwartą BIBLIOTEKĘ PRAW ZWIERZĄT. A w niej już wkrótce: prace filozoficznych teoretyków ochrony zwierząt Petera Singera, Toma Regana i Marthy Nussbaum. W ramach BIBLIOTEKI PRAW ZWIERZĄT udostępnimy także multimedialną platformę do ciekawych dyskusji.

Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z poglądami filozoficzno-etycznymi klasyków XX wiecznych ruchów "wyzwolenia"  oraz "praw" zwierząt.

Tom Regan - filozof z North Carolina State University w USA. W serii artykułów "Animals Rights and Human Wrongs" dowodzi, że zwierzętom, podobnie jak ludziom, przysługują prawa moralne, a przede wszystkim podstawowe prawo do nie bycia krzywdzonym. Zwierzęta, pododnie jak ludzie, mają nieinstrumentalną wartość przyrodzoną, są podmiotami życia, które może być dla nich lepsze lub gorsze, a zatem mają prawo do tego, żeby nie zadawano im cierpienia, żeby ich życie było raczej lepsze niż gorsze. "Zwierzęta zjadane przez ludzi, używane w celach naukowych, zabijane podczas polowań i wykorzystywane na wiele innych sposobów - mają prawo do własnego życia, które nie może być uzależnione od ich przydatności dla nas. Zwierzęta nie tylko istnieją na świecie, są także tego istnienia świadome i to co się z ich życiem dzieje nie jest dla nich bez znaczenia. W tych fundamentalnych aspektach życia, zwierzęta powinny mieć takie same prawa jak ludzie. Życie zwierząt zawiera różnorodność biologicznych indywidualnych i społecznych potrzeb. Zaspokojenie ich jest źródłem przyjemności, niezaspokojenie źródłem bólu i cierpienia" - pisze Regan. W szkicu "Filozofia Praw Zwierząt" Regan podkreśla, że owa filozofia jest po prostu filozofią pokoju, powstrzymywania się od zadawania krzywd innym. Na fali tej filozofii powstał ruch praw zwierząt.

Peter Singer - filozof moralności z Princeton University w USA. W latach 70-tych napisał głośną książkę "Animal Liberation" ("Wyzwolenie zwierząt", PIW, Warszawa 2004), w której nakreślił ramy postulowanej przez siebie etyki traktowania zawierząt. Singer argumentuje, że podstawową cechą decydującą o tym, czy jakiś byt zasługuje na naszą moralną troskę jest posiadanie zdolności do odczuwanie bólu. Jeśli byt może cierpieć, należy wziąć to cierpienie pod uwagę - niezależnie od tego do jakiego gatunku biologicznego ów byt należy. Zwierzęta mogą cierpieć, a więc mają interesy i preferencje. Zdaniem Singera musimy przykładać równą wagę w naszych moralnych rozważaniach do podobnych interesów, niezależnie od tego, czy są one ludzkie, czy zwierzęce. Singer jest zdecydowanym przeciwnikiem wszystkich praktyk, które prowadzą do nieuzasadnionego zadawania cierpienia zwierzętom, w tym także ich przemysłowej hodowli. Na fali jego filozofii powstał ruch wyzwolenia zwierząt - wyzwolenia właśnie od nieuzasadnionego cierpienia.

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: