Bezdomne zwierzęta - monitoring gmin


STRONA PARTNERA PROJEKTU FUNDACJI "ARGOS" W WARSZAWIE

BEZDOMNE ZWIERZĘTA - MONITORING GMIN

realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Projekt BEZDOMNE ZWIERZĘTA – MONITORING GMIN poświęcony jest patologicznej polityce postępowania z bezdomnymi zwierzętami w Polsce. Jego celem jest prowadzenie ciągłego skrupulatnego monitoringu sposobów wywiązywania się wszystkich polskich gmin z zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, egzekwowanie odpowiedzialności urzędników za los bezdomnych zwierząt oraz wypracowanie modelu przejrzystego i egzekwowalnego prawa w tym zakresie. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2016 roku we współpracy Fundacji „Argos” w Warszawie (grantobiorca) z partnerami (EKOSTRAŻ, Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt). Już wkrótce udostępniony zostanie Państwu serwis internetowy zawierający zgromadzone i zinterpretowane przez nas dane z monitoringu gmin za 2013 rok. Znajdziecie w nim szczegółowe informacje o tym w jaki sposób radzi sobie z bezdomnymi zwierzętami gmina, na terenie której mieszkacie: komu je powierza i ile za to płaci.

 

EKOSTRAŻ w ramach projektu prowadzi działania strażnicze wobec gmin oraz podmiotów angażowanych przez gminy do "opieki nad" lub "ochrony przed" bezdomnymi zwierzętami (schroniska, przytuliska, hotele, przedsiębiorcy wyłapujący bezdomne zwierzęta etc.) na terenie województwa lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Działania te obejmują w szczególności m.in. stały monitoring gmin, śledzenie nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej oraz gmin nad schroniskami, analizę stanu prawa miejscowego w zakresie bezdomności zwierząt oraz wynikającej z niego praktyki, a także prowadzenie punktu kontaktowego o pracy schronisk i postępowaniu gmin z bezdomnymi zwierzętami.

 

RAPORT EKOSTRAŻY UCHWAŁY DOLNOŚLĄSKICH GMIN W SPRAWACH BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 2014 DOSTĘPNY PONIŻEJ (LIPIEC 2014)

POBIERZ RAPORT

ZOBACZ TAKŻE:

LUBUSKIE 2014 - wyniki monitoringu uchwał gmin w sprawach bezdomnych zwierząt

OPOLSKIE 2014 - wyniki monitoringu uchwał gmin w sprawach bezdomnych zwierząt

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROJEKTU BEZDOMNE ZWIERZĘTA - MONITORING GMIN WE WROCŁAWIU

ul. Spółdzielcza 13/4, 51-662 Wrocław,

E-MAIL: bezdomne@ekostraz.pl, TELEFON: 605 78 22 14

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w sprawach dotyczących postępowania urzędników z bezdomnymi zwierzętami na terenie woj. lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Zachęcamy do zgłaszania wszelkiego rodzaju uwag, wątpliwości, obserwacji, informacji o działaniach gmin, funkcjonowaniu schronisk, przytulisk, organizacji społecznych, punktów czasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt. Państwa aktywność może być niezwykle pomocna w zobrazowaniu patologii, które od lat towarzyszą problemowi bezdomnych zwierząt w Polsce. Prosimy, rozejrzyjcie się wokół siebie, zainteresujcie się losem bezdomnych zwierząt na terenie Państwa gminy, warunkami bytowymi zwierząt w okolicznym schronisku czy gminnym punkcie czasowego przetrzymywania zwierząt. Tylko wspólnie możemy cokolwiek zmienić.


        

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: