Niech (zwierzęta) mają prawa!


Fundacja Czarna Owca Pana Kota razem z wrocławskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ od października 2014 roku do grudnia 2015 roku realizuje projekt "Niech mają prawa!". W trakcie realizacji projektu będziemy monitorować działalność losowo wybranych rejonowych sądów i prokuratur oraz komend policji na terenie 16 województw. Chcemy się przyjrzeć, jak traktowane są sprawy dotyczące przestępstw przeciwko zwierzętom, jaki procent wyroków, które zapadają jest skazujący, ile zapada oddaleń spraw, ile jest umorzeń itp.

W trakcie trwania projektu:

- wyszkolimy osoby, chcące z nami współpracować jako jawni obserwatorzy społeczni,

- będziemy monitorować losowo wybrane sądy rejonowe, prokuratury rejonowe, komendy policji na terenie całego kraju,

- będziemy monitorować doniesienia medialne na temat spraw sądowych, postępowań prokuratorskich i śledztw prowadzonych przez policje dotyczących przemocy wobec zwierząt,

- będziemy kontaktować się z prozwierzęcymi NGO i pytać je o ich doświadczenia w egzekucji zapisów Ustawy o ochronie zwierząt,

- powstanie strona internetowa nt. egzekucji ustawy,

- opracujemy raport z wynikami monitoringu,

- opracujemy broszurę z rekomendacjami poprawy działania dla instytucji objętych monitoringiem,

- wyniki i analizy wyników monitoringu i rekomendacje przedstawimy instytucjom objętym monitoringiem, mediom,  politykom,

- zorganizujemy debatę specjalistów na temat zmiany prawa ochrony zwierząt na bardziej efektywne oraz możliwości egzekwowania go od przedstawicieli sądownictwa, prokuratur i służb mundurowych.

 

Chcesz, by zwierzęta były faktycznym podmiotem prawa?


Dołącz do naszego zespołu: zapraszamy organizacje i osoby prywatne chcące współrealizować projekt „Niech mają prawa!”


Razem możemy zmienić sytuację zwierząt w Polsce!

Kontakt: monitoring@czarnaowca.org


Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: