PREZENTACJAPrezentacja wykonana na zlecenie krakowskiej fundacji ochrony zwierząt

CZARNA OWCA PANA KOTA

w ramach realizowanego przez fundację  

 projektu  MAMY KOTA NA PUNKCIE WOLONTARIATU,

dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 roku


Prezentacja zawiera: a) problemowe omówienie polskich aktów prawnych dotyczących humanitarnej oraz gatunkowej ochrony zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, b) podstawowe zasady postępowania karnego i administracyjnego w sprawach dotyczących ochrony zwierząt, c) mini-przewodnik dla organizacji ochrony zwierząt w zakresie praw, obowiązków oraz skutecznego podejmowania interwencji prawnych, na rzecz zwierząt, d) paradoksy związane z treścią polskiego prawa ochrony zwierząt, e) wskazanie źródeł aktów prawnych w Polsce i na świecie.

PREZENTACJA (wersja w kolorze - POBIERZ)

PREZENTACJA (wersja do druku - POBIERZ)

Wybrane publikacje przeglądowe o prawnej ochronie zwierząt w Polsce:

1. Adam Habuda, Wojciech Radecki, "Przepisy karne w ustawach o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwierzętach", [w:] Prokuratura i Prawo, 5/2008 [przeczytaj]

2. Sylwia Rogala-Walczyńska, "Prawnokarna ochrona zwierząt", [w:] Prokurator, 39-40/2009 [przeczytaj]

3. Genowefa Rejman, "Ochrona prawna zwierząt", [w:] Studia Iuridica, XLVI/2006 [przeczytaj]

4. Wojciech Radecki, "Ustawy o ochronie zwierząt, o doświadczeniach na zwierzętach - z komentarzem", DIFIN, Warszawa 2007.

Postępowanie karne:

Katarzyna Sychta, "Kodeks postępowania karnego ze schematami", LexisNexis, Warszawa 2010

Polskie akty prawne:

Komentarze do polskich aktów prawnych:

(możliwość bezpłatnego dostępu testowego)


Światowe akty prawnej ochrony zwierząt:


PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: