Pomóż nam


 

Darowizny można kierować na konto bankowe Stowarzyszenia z dopiskiem "darowizna na statutowe cele Stowarzyszenia". Darowizny wykorzystywane są praktycznie wyłącznie na opiekę oraz leczenie zwierząt pochodzących z interwencji. Wszelkie darowizny są ujawniane i publicznie rozliczane (zobacz).

KONTO BANKOWE:

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ, ul. Spółdzielcza 13/4, 51-662 Wrocław,

Bank Ochrony Środowiska, O. we Wrocławiu, 78 1540 1030 2103 7774 4098 0001,

z dopiskiem "darowizna na statutowe cele Stowarzyszenia"

Wpłat darowizn można dokonywać także z każdego miejsca na świecie za pomocą systemu bezpiecznych płatności internetowych (wpisz kwotę w poniższe pole i kliknij przycisk 'Dalej'). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Wpłata:      

You can help to provide vet care, food and shelter to abused or homeless domestic animals and injured or orphaned wild animals by making a donation to EKOSTRAŻ. EKOSTRAŻ is Polish non-profit organization that helps all kind of animals (domestic and wild) which need to be rescued.

EKOSTRAŻ BANK ACCOUNT IN IBAN FORMAT:

Account number (IBAN): PL78154010302103777440980001

BIC (SWIFT) of the beneficiary's bank: EBOSPLPW021

Beneficiary name: Stowarzyszenie Ochrony Zwierzat EKOSTRAZ, Spoldzielcza 13/4, 51-662 Wroclaw

Donate now by PayPal (just click below and follow the instructions)

 

Zapraszamy także do współpracy placówki oświatowe. W zamian za zbiórki rzeczowe lub pieniężne (darowizny na rzecz statutowych celów stowarzyszenia) oferujemy multimedialne cykle prelekcyjne dla szkół dotyczące problematyki związanej z ochroną zwierząt, prowadzone przez wykfalifikowanych specjalistów, posiadających uprawnienia pedagogiczne do nauczania przedmiotów humanistycznych i ścisłych na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum/szkoły średniej.

Nieobojętność na cierpienie zwierząt to także pomoc, a przede wszystkim podstawowy obowiązek moralny w stosunku do innych niż ludzie odczuwających bytów. Dlatego nigdy się nie wahaj i każde uzasadnione podejrzenie znęcania się nad zwierzętami lub każdą uzasadnioną konieczność pomocy zwierzętom, zgłoś niezwłocznie do EKOSTRAŻY (wypełnij formularz).

WSZELKA POMOC MATERIALNA UDZIELONA ZWIERZĘTOM ZA POŚREDNICTWEM EKOSTRAŻY ZOSTANIE SKRUPULATNIE ROZLICZONA NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: