O nas


Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu powołane zostało na spotkaniu założycielskim w listopadzie 2009 r. przez ludzi dotychczas czynnie działających na rzecz ochrony zwierząt w znanych ogólnopolskich organizacjach społecznych. Bezpośrednim impulsem do powstania EKOSTRAŻY była chęć stworzenia całkowicie lokalnego, niezależnego od żadnych centralnych struktur stowarzyszenia ochrony zwierząt.

Statutowym celem działania EKOSTRAŻY jest ochrona zwierząt, a w szczególności podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem interwencji na rzecz pomocy skrzywdzonym, bezdomnym  i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności.

EKOSTRAŻ liczy obecnie 17 członków, w tym 10 wykwalifikowanych i doświadczonych Inspektorów Ochrony Zwierząt, którzy przeprowadzają interwencje, mające na celu ratowanie m.in. zwierząt domowych, gospodarskich i dzikich przez cierpieniem i śmiercią oraz reprezentują prawa pokrzywdzonych zwierząt przed organami administracji samorządowej i publicznej, organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości. W Stowarzyszeniu czynnie działa także kilkudzisięciu wolontariuszy.

W latach 2010 - 2015 EKOSTRAŻ podjęła 2609 interwencji, udzielając bezpośredniej pomocy 3013 zwierzętom domowym, dzikim i wolno bytującym. Zajmujemy się wszystkimi zwierzętami, a w szczególności tymi, którym nikt inny nie chce lub nie umie pomóc: od skrajnie zaniedbanych krów przez stare schorowane psy wyrzucane przez ludzi do rowów po oseski wiewiórek. Od 2010 roku prowadzimy program humanitarnej ochrony dolnośląskich jeży europejskich, polegający na udzielaniu pomocy weterynaryjnej oraz opieki osobnikom rannym i osłabionym. Dzięki programowi dotychczas na wolność ponownie powróciło 221 dzikich jeży.

EKOSTRAŻ nie prowadzi działalności gospodarczej. Członkowie i wolontariusze EKOSTRAŻY nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz ochrony zwierząt, a wszelkie darowizny i wpływy ze zbiórek publicznych wykorzystywane są tylko i wyłącznie na ratowanie zwierząt pochodzących z interwencji.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ posiada osobowość prawną: Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej z dnia 26 marca 2010 r. wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000352569.

18 marca 2014 roku EKOSTRAŻ uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Zobacz tekst Statutu "EKOSTRAŻY"

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Pomóż zwierzętom

Serdecznie prosimy o pomoc zwierzętom ratowanym każdego dnia przez EKOSTRAŻ poprzez wpłatę darowizny na nasze konto bankowe.

Wydrukuj formularz wpłaty
Pomóż teraz
Donation with PayPal

Adopcje

EKOSTRAŻ TAKŻE NA:

Wspierają nas: